Mixing room

This slideshow requires JavaScript.

Phòng mix và master là nơi thực hiện công đoạn cuối cùng trớc khi in ấn và phát hành một album. Cùng với phòng thu, đây là những nơi tạo ra sự khác biệt trong âm thanh của các sản phẩm mang dấu ấn của Tuấn Trinh Production đặc biệt là dòng sản phẩm Audiophile.

Advertisements