Chi nhánh Đà Nẵng

chi nhánh Đà Nẵng

chi nhánh tại Đà Nẵng

Chi nhánh tại Đà Nẵng là đại diện của Tuấn Trinh Production trong việc phân phối sản phẩm và tiếp nhận hợp đồng của các cá nhân, đơn vị tại Đà Nẵng. Ngoài các dịch vụ thu âm, chi nhánh tại Đà Nẵng còn cung cấp dịch vụ dạy nhạc cụ như piano, organ, guitar và violin.

Advertisements